Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the resort from Queenstown Airport?

The resort is 16km from Queenstown which is 18 minutes drive by car. If you require an airport transfer we can book this for you.