Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

What activities can I do that are near the resort?

The resort is ideally located for your to enjoy several world famous experiences including the Shotover Jet! We are also the closest hotel to Coronet Peak ski field. You can also enjoy walking traks, biking tracks, hot pools and hot air ballooning. Click here for more information.