Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

How far is the resort from the Shotover Jet?

The resort is only 1km from the world famous Shotover Jet. We can book tickets in advance for you also.

How far is the resort from the Shotover Jet?
Swiss-Belresort Coronet Peak, Queenstown, New Zealand