Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

How far is the resort from the Coronet Peak Ski fields?

The Coronet Peak Ski fields are only 8.1km from the resort which is a 13 minute drive by car. Be sure to check with hotel reception about the weather and wheel chain requirements for your car if driving.