Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Meetings & Weddings

Meetings & Weddings

For budget conscious business meetings and social function, Zest Parang Raja provides 3 meeting rooms which can accommodate up to 250 guests. It’s ideal for small to medium meetings, product briefs, gatherings, interviews, private parties. Each meeting room is completed with modern meeting facilities.