Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Meetings & Weddings

Meetings & Weddings

Zest Harbour Bay Batam provides 4 well-equipped meeting rooms with the largest one, Orange Meeting Room can accommodate up to 100 guests in theatre style and ideal for smaller seminars or meetings in Batam.