Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Thác Prenn

Nm dưới chân đèo Prenn, thác Prenn là mt đim tham quan trên con đường dn vào TP. Đà Lt . Được bao bc bi rng thông ngút ngàn, đim tham quan này cung cp dch v cáp treo, nhà sàn, nhà trên cây, phòng trưng bày tranh la, các quy lưu nim và nhà hàng m thc địa phương. Nhng ai yêu thích thú vt có th tham gia cưỡi voi hoc đà điu.

Thác Prenn
Swiss-Belresort Tuyen Lam, Da Lat