Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Dinh Bảo Đại

Được xây dng vào thp niên 1930, dinh th này là ngôi nhà ngh dưỡng ca vua Bo Đại và gia đình. Ngày nay, du khách có th tham quan ngôi dinh th 25 phòng vi nhng ni tht và đồ dùng quý giá còn để li ca hoàng gia này.

Dinh Bảo Đại
Swiss-Belresort Tuyen Lam, Da Lat