Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Bus Stop

Getting around Queenstown from our hotel is quick and easy. Step outside Swiss-Belresort Coronet Peak front doors and you’ll find a bus stop just outside of our hotel.

Bus service to and from downtown Queenstown and our hotel runs every 30 minutes and 60 minutes.

Weekdays
Every 30 minutes from 5:55am to 7:55am, and 3:55pm to 6:55pm.
Every 60 minutes from 7:55am to 3:55pm, and 6:55pm to 9:55pm.

Weekends
Every 30 minutes from 5:55am to 7:55am, and 3:55pm to 6:55pm.
Every 60 minutes from 7:55am to 3:55pm, and 6:55pm to 9:55pm.

Click here to download the timetable

Bus Stop
Swiss-Belresort Coronet Peak, Queenstown, New Zealand