Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Dining

Dining

From relaxed all-day dining indoors and out, to casual light meals with views of the pool and beachside bites with fun activities, our dining is laid-back, informal and delicious with an array of local and international cuisine.