Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Swiss-Café

For a delightful dining experience, our Swiss-Café- All day dining specialty restaurant serves popular international, Asian and Arabic dishes.

Swiss-Café
Swiss-Belinn SharqSwiss-Café
Swiss-Belinn SharqSwiss-Café
Swiss-Belinn Sharq