Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Experiences

Experiences


The picturesque Azaiba Beach is only 4 minutes away from the hotel while the world-class Al Mouj Golf Course is only 5 minutes away. For shopping enthusiasts, the popular Oman Avenues Mall and Muscat Grand Mall are merely 14 minutes-drive from the hotel.