Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Onyx Bar & Lounge

Are you ready for an unforgettable night out? Look no further than our captivating Onyx Bar & Lounge, located on the M-floor. Whether you're in the mood to enjoy the night vibes or dance the night away, our enchanting ambiance provides the perfect setting for a night you won't forget.
Onyx Bar & Lounge
Swiss-Belinn Doha