Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Where is breakfast served and at what times?

Breakfast served from 4 AM – 10 AM on weekdays and served from 4 AM – 10.30 AM on weekend at BaReLo.