Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Swiss Super Suite

Our expansive Swiss Super Suite is the ultimate indulgence. Measuring 124 square meters, it comes with a more spacious wardrobe and en-suite bathroom with a bathtub and a shower. The design of the bedroom and living room is tailored to be both chic and luxurious.
Swiss Super Suite
Swiss-Belhotel ManokwariSwiss Super Suite
Swiss-Belhotel ManokwariSwiss Super Suite
Swiss-Belhotel ManokwariSwiss Super Suite
Swiss-Belhotel Manokwari