Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Apartments

For those who need a longer stay or a little extra touch of home, we offer one perfectly delightful two-bedroom serviced apartment. For more information, please contact Tel: (62-986) 212 999 or email: manokwari@swiss-belhotel.com
Apartments
Swiss-Belhotel ManokwariApartments
Swiss-Belhotel ManokwariApartments
Swiss-Belhotel ManokwariApartments
Swiss-Belhotel Manokwari