Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

BOOK YOUR ROOM VIA WhatsApp

GET a special 20% Discount by booking your accommodation directly on our WhatsApp!

Starts from IDR 719,000 net
FREE Registration SBEC Member

For Information & Reservation:
WhatsApp: +62 811-2461-212
E-mail: resvsbcr@swiss-belhotel.com

BOOK YOUR ROOM VIA WhatsApp
Swiss-Belhotel CirebonBOOK YOUR ROOM VIA WhatsApp
Swiss-Belhotel Cirebon