Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Wedding Package

Silver Package IDR 22.500.000 Net for 150 Persons
- Buffet 150 Persons
- Test Food For 6 Persons
- SBEC Benefits

Gold Package IDR 39.490.000 Net for 150 Persons
- Buffet 150 Persons
- Test Food For 6 Persons
- Decoration
- MC
- Singer
- Keyboardist
- 1 Room Grand Deluxe
- Fine Gold 1 Gram
- SBEC Benefits Membership
- Weeding Cake
- 2 Guest books & Pens

Platinum Package IDR 54.999.000 Net for 200 Persons
- Buffet 200 Persons
- Test Food For 6 Persons
- Decoration
- MC
- Singer
- Keyboardist
- 2 Room Grand Deluxe
- Fine Gold 2 Gram
- SBEC Benefits Membership
- Weeding Cake
- 2 Guest books & Pens
- Grandprize Dream Vaganza (Honeymoon to Bali for 2 persons, 4 days 3 nights stay incudes Flight Ticket PP for 2 persons and Romantic Dinner for 2 persons)

For further information
Phone: (62-911) 322888
Email: ambon@swiss-belhotel.com

Wedding Package
Swiss-Belhotel Ambon