Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Safari Restaurant

Indulge in buffet-style breakfast, lunch, and dinner offerings.

Location: Adjacent to the Lobby Area
Contact: +254 (020) 2251075 ext. 1613 or +254 789 333399
Operating Hours: 6:00 am - 11:00 pm
Safari Restaurant
Nairobi Safari Club by Swiss-Belhotel