Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X

Xin vui lòng nán lại chút!

Chúng tôi muốn dành tặng bạn giảm giá 15%

Hãy trở thành thành viên của trang web chúng tôi và tận hưởng giảm giá 15% cho mỗi lần đặt phòng Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận tin tức và thông tin khuyến mại từ Swiss-Belhotel International
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Hotel positions - United Arab Emirates

Positions available: 
 
Swiss-Belhotel Sharjah
- IT Cordinator
- Room Attendat
E-mail: hrmsbsh@swiss-belhotel.com

Simply fill out this online form to apply, please click here.

Send your Application Letter, CV and color photograph to the mentioned address.
Please specify your applied position in your e-mail subject line.

Hotel positions - United Arab Emirates