Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Is there a safety deposit box available at the hotel?

There is a safety deposit box in every guest room. There are also safety boxes available at the Front desk. They are available free of charge if the guest spend at least one night at the hotel.