Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Where is the nearest bank or currency exchange?

The nearest bank and currency can be exchanged in authorized money changer at Mall Ciputra Jakarta, which is a minute walk from our hotel.