Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X

Xin vui lòng nán lại chút!

Chúng tôi muốn dành tặng bạn giảm giá 15%

Hãy trở thành thành viên của trang web chúng tôi và tận hưởng giảm giá 15% cho mỗi lần đặt phòng Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận tin tức và thông tin khuyến mại từ Swiss-Belhotel International
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

What is the frequency of free shuttle bus service to and from Queenstown City Centre?

                 Summer Shuttle TIMEABLE

    Hotel To Town                          Town to Hotel

7:45

8:00

8:00

8:15

8:45

9:00

9:00

9:15

9:45

10:00

10:00

10:15

10:45

11:00

11:00

11:15

11:45

12:00

12:00

12:15

12:45

13:00

13:00

13:15

13:45

14:00

14:00

14:15

14:45

15:00

15:00

15:15

15:45

16:00

16:00

16:15

16:45

17:00

17:00

17:15

17:45

18:00

18:00

18:15

18:45

19:00

19:00

19:15

19:45

20:00

20:00

20:15

20:45

21:00

21:00

21:15

21:45

22:00

22:00

22:15

23:00

23:15

23:15

23:30

Please make your booking in advance with reception