Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Nếu tôi muốn hủy hoặc thay đổi phòng mình đã đặt thì phải làm như thế nào?

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận đặt phòng tại địa chỉ email: resvsrty@swiss-belhotel.com hoặc bộ phận kinh doanh.