Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Where is the exact location of this hotel?

We are located In the city center on Jl. Pangeran Antasari No 86A  Banjarmasin