Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Does the hotel offer any traditional Wuxi food?

Yes the Xiang Chinese Restaurant on 2F, Building1 provides you with authentic local food and Huaiyang food. Our executive chef always updates our menu with new dishes.