Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X

Xin vui lòng nán lại chút!

Chúng tôi muốn dành tặng bạn giảm giá 15%

Hãy trở thành thành viên của trang web chúng tôi và tận hưởng giảm giá 15% cho mỗi lần đặt phòng Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận tin tức và thông tin khuyến mại từ Swiss-Belhotel International
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Experiences

Experiences

Welcome to New Zealand’s most buzzing city! The beaches, the shops, the bars and restaurants, the viaduct with amazing harbour view, the volcanoes… you name it…Auckland City has it!

Whether you’re an adrenaline junkie wanting to jump off Sky Tower or more of a hiker wanting to conquer one of the 50 volcano peaks sprinkled around the city, there is something for everyone. A city full of amazing events, epic festivals, and unforgettable concerts all year round, visiting once isn’t enough.