Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X

Hãy truy cập độc quyền

Hãy nhập email để nhận được truy cập đến các tin tức và khuyến mãi độc quyền từ Swiss-Belhotel International trực tiếp vào hộp thư của quý khách và trên website của chúng tôi.
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

We welcome Travel Agent bookings

If you're a travel agent and you make a booking on our website for your clients we will pay a 10% commission on the total booking value. To ensure your commission is linked to your travel agency simply enter your IATA or TIDs number into the Travel Agent ID box on our online booking engine.