Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Meeting Packages

Full Board Meeting - IDR 490,000 net/pax
(2x Meals, 2x Coffee Break, 12 Hours meeting usage)

Full Day Meeting - IDR 390,000 net/pax
(1x Meals, 2x Coffee Break, 8 Hours meeting usage)

Half Day Meeting - IDR 290,000 net/pax
(1x Meals, 1x Coffee Break, 4 Hours meeting usage)

Lunch/Dinner Meeting - IDR 200,000 net/pax
(1x Lunch/Dinner Buffet, 3 Hours meeting usage)

Package includes:
- Meeting room
- Standard sound system & wireless mic
- LCD projector & standard screen
- Notepad & pencil
- Mineral water & candies
- Health protocol standard policy
- Minimum 25 pax

For more information
Telephone: +62-341 550368
Email: ssecsima@swiss-belhotel.com

Click here to see our function room capacity

Meeting Packages
Swiss-Belinn MalangMeeting Packages
Swiss-Belinn MalangMeeting Packages
Swiss-Belinn Malang