Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
EUROPE

Europe

Châu u, lục địa già với rất nhiều quốc gia, khu vực và nền văn hóa. Với hơn 47 đất nước lớn nhỏ khác nhau, nhiều nhóm văn hóa khác nhau (Đức, Slavic, Latinh) và các nhóm dân tộc lớn khác. Một lục địa giàu lịch sử đến nỗi bạn có thể dành cả đời để đọc về nó.