Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X

ĐỢI ĐÃ!

Chúng tôi muốn tặng bạn 1 mã giảm giá 15%

Trở thành thành viên trên trang web của chúng tôi và tận hưởng ưu đãi này mỗi khi bạn đặt phòng.Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận tin tức và thông tin khuyến mại từ Swiss-Behotel International.
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Maestro Daily Promotion

Visit Maestro Lounge and enjoy daily special promotions starting from ladies' night to happy hours!

Ladies Night
Every Thursday 8pm onwards

Happy Hour
Daily from 5pm to 8pm
At Maestro Lounge
50% OFF on selected beverages
25% OFF on selected food menu

Margarita Night
With an amazing sea view, come to enjoy classic and flavoured margarita!
Only for 3 BHD Net
From Sunday to Wednesday
5pm to 11pm

Hotelier & Crew Night
Every Monday
5pm onwards

*Terms & Conditions apply

For further information and table reservation
Telephone: +973 1717 7333
Email: infogbse@swiss-belhotel.com

Instagram:
@grandswissbelhotelwaterfront

Maestro Daily Promotion
Grand Swiss-Belhotel Waterfront SeefMaestro Daily Promotion
Grand Swiss-Belhotel Waterfront SeefMaestro Daily Promotion
Grand Swiss-Belhotel Waterfront Seef